Download Games Software

Resize 1000 Picture in 1 Minute With MS.Word 2003

การลดขนาดภาพ 1000 ภาพ ใน 1 นาที

กล้องถ่ายรูปสมัยนี้มีความละเอียดสูงถึง 10-12 ล้านพิกเซล เวลาที่เอามาใช้งาน ถ่ายรูปแต่ละรูปมันก็จะมีขนาดใหญ่ราม 5 Mb. หรือถ้าหากลดขนาดลงเหลือ 3 ล้านพิกเซล ก็จะมีขนาดประมาณ 1.5 Mb.

รูปที่เราจะเอามาไว้ใช้ส่งเมล์ให้เพื่อน ๆ หรือใช้ไฟล์ในการโพสขึ้นเว็บไซท์ ก็ควรมีขนาดไม่เกิน 150 Kb. (0.5 Mb.)

วันนี้ผมมีวิธีลดขนาดของภาพ 1000 ภาพ ใน 1 นาที โดยใช้ MS.Word 2003 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด MS.Word 2003 ขึ้นมา เป็นหน้าว่าง ๆ

2. เปิด Flash Drive หรือ Hard Disk ที่เก็บรูป

2.1 เลือกรูปท้งหมด โดยเลือกคำสั่ง Edit , Select All

2.2 ลากรูปทั้งหมดมาไว้ใน MS.Word 2003

3. จะเห็นรูปภาพทั้งหมดเรียงตัวกันแบบไม่เป็นระเบียบ (ไม่ต้องสนใจ)

3.1 เลือกคำสั่ง File, Save As

3.2 พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการในช่อง file name

3.3 ในช่อง Save as type ให้เลือกเป็น Web Page

3.4 คลิกปุ่ม Save

4. ไปยังชื่อไฟล์ที่คุณได้ตั้งชื่อไว้ในข้อ 3.2 จะเห็น โฟลเดอร์ชื่อเดียวกันกับชื่อไฟล์ เช่น ถ้าคุณตั้งชื่อไฟล์ว่า a (ในข้อ 3.2) คุณก็จะเห็น โฟลเดอร์ชื่อ a_files

5. เมื่อคุณเปิดเข้าไปดูก็จะเห็นไฟล์เยอะแยะมากมาย ที่มีขนาดเล็กมากพอที่คุณจะนำไปใช้ต่อได้แล้วครับ

**********ขอให้สนุกกับการย่อขนาดภาพ*******

*********จาก www.Jthailand.com ผู้เขียนจ้า**********Thanks you for comments.
Web Goodness----GTA VC Lan ---- GTA San Andreas --- Internet Cafe ---Watch Live TV